VÀO TRANG CHÍNH        MỤC VỤ NGÔN SỨ        MỤC VỤ PHỤNG VỤ       MỤC VỤ QUẢN XỨ       NHỊP CẦU THÔNG TIN        NỐI KẾT WEBSITES

 

 

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ

MUÏC VUÏ PHUÏNG VUÏ

  •  DẪN VÀO PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH - TAM NHẬT VƯỢT QUA
  •  
  •  
  •  

CÁC CỬ HÀNH TÔN THỜ THÁNH THỂ


 
CHẦU THÁNH THỂ – CHO RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ


1. Những lưu ư mục vụ cần biết trước
 
1. Việc chầu Thánh Thể nhằm hai mục đích căn bản sau đây : biểu lộ đức tin công khai của Hội Thánh vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể ; và mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Ngài trong Bí tích nầy.
2. Để biểu lộ ư nghĩa đích thực của việc chầu Thánh Thể, Giáo Hội đưa ra một số qui định cụ thể như sau (Tôma 82-96) :
v Không được phép vừa cử hành thánh lễ vừa chầu Thánh Thể vào cùng một lúc trong cùng một nhà thờ.
v Có hai loại chầu Thánh Thể : lâu giờ và ngắn giờ. Loại lâu giờ kéo dài nhiều thời gian, một hoặc nhiều ngày, ví dụ : phiên chầu lượt của các xứ đạo. Loại ngắn giờ thương kéo dài chung quanh khoảng 1 giờ.
v Thừa tác viên thông thường để đặt và ban phép lành Ḿnh Thánh Chúa là linh mục và phó tế. Thầy giúp lễ, thừa tác viên ngôại thường cho rước lễ và những người được uỷ quyền cách hợp pháp chỉ được phép đặt và cất Ḿnh Thánh Chúa chứ khôg được càm Ḿnh Thánh Chúa để ban phép lành như linh mục và phó tế.
v Không được phép đặt Ḿnh Thánh Chúa chỉ nhằm mục đích ban phép lành mà thôi.
v Đối tượng chính của việc chầu Thánh Thể là Chúa Giêsu. Không được biến giờ chầu thành loại đạo đức pha tạp, chẳng hạn suy niệm về Dức Mẹ, Thánh Giuse, thánh Bổn mạng…


 
I. NGHI THỨC CHẦU PHÉP LÀNH


 
v ĐẶT M̀NH THÁNH CHÚA
 
· Giáo dân tập trung, thừa tác viên tiến ra bàn thờ.
· Thừa tác vien mở cửa nhà tạm, lấy và đặt Ḿnh Thánh Chúa trên kệ cao đặt nơi bàn thờ. Đang khi đó cộng đoàn hát bài thờ lạy Thánh Thể.
· Nếu đặt Ḿnh Thánh Chúa với ào Quang, thừa tác viên sẽ xông hương. Kế đó mọi người thinh lặng đôi chút để thờ lạy, thừa tác vien trở về pḥng thánh.
 
v TÔN THỜ THÁNH THỂ
 
Mỗi khi chầu Ḿnh Thánh Chúa nen có một chủ đề để suy niệm và cầu nguyện. Khi đặt Ḿnh Thánh Chúa để tôn thờ, cần chuẩn bị trước các yếu tố sau đây :
 
§ Các lời nguyện được soạn trước theo chủ đề, hoặc một số kinh thông dụng về Thánh Thể,
§ Các bài đọc Kinh Thánh,
§ Các bài suy niệm hoặc bài diễn giảng Lời Chúa,
§ Lời nguyện chung,
§ Các Thánh ca xen kẽ,
§ Sự thinh lặng cần thiết,
§ Một giờ kinh Phụng vụ nào đó,
§ Lần hạt Mân côi suy gẫm các mầu nhiệm Chúa Kitô.
 
v PHÉP LÀNH M̀NH THÁNH CHÚA
 
Vào khoảng cuối giờ chầu Thánh Thể, thừa tác viên tiến ra lại bàn thờ qú thờ lạy đôi chút. Cộng đoàn có thể hát và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha như sau :
 
§ Chủ sự :
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng ḷng nhân từ ǵn giữ Đức giáo hoàng…………………………..Chúa đă chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen
 
Đọc lời nguyện cho Đức giáo hoàng xong, cộng đoàn hát một bài ca thờ lạy Thánh Thể. Nếu chầu Ḿnh Thánh Chúa với Hào Quang, thừa tác viên sẽ xông hương M̀nh Thánh Chúa, khji bài ca Thánh Thể kết thúc, chủ sự đọc lời nguyện Thánh Thể sau đây :
 
§ Chủ sự :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đă trối lại cho chúng con bí tích Ḿnh và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đă chịu khổ h́nh và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu nầy, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
Đọc lời nguyện Thánh Thể xong, nếu là thừa tác viên ngoại lệ đặt Ḿnh Thánh Chúa th́ người nầy tién lên cất Ḿnh Thánh Chúa vào nhà chầu, c̣n nếu linh mục hay phó tế, ngài sẽ ban phép lành với Ḿnh Thánh Chúa. Sau đó cộng đoàn hát bài ca kết thúc về Đức Mẹ hoặc một bài ca về ngày lễ mừng hoặc theo mùa phụng vụ.


 
II. NGHI THỨC CHO RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ


Những lưu ư mục vụ càn biết trước
 
Để việc rước lễ ngoài Thánh lễ mang lại hoa tría thật sự, Luật Phụng vụ đưa ra một số qui định sau đây (Tôma 16-25) :
 
1. Nên tổ chức rước lễ ngoài thánh lễ trong khung cảnh buổi cử hành Lời Chúa.
2. Có thể tổ chức rước lễ voà bất giờ hay ngày nào khi có nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên vào ba ngày Tam Nhật Thánh th́ chỉ có thể rướpc lễ trong thánh lễ Tiệc Ly và trong cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, c̣n ngày thứ Bảy Tuần Thánh chỉ đưa Của Ăn đàng cho người hấp hối mà thôi.
3. Thừa tác viên thông thường để cử hành Lời Chúa và cho rước lễ là linh mục và phó tế. Khi những người trên vắng mặt, các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ có thể thay thế các ngài chủ sự nghi thức cho rước lễ. Trong số những thừa tác ngoại lệ cho rước lễ, thầy có tác vụ giúp lễ đứng hàng đầu. Hơn nữa, những nơi linh mục hay phó tế thường xuyên không thể đến cử hành phụng vụ cho giáo dân, th́ Bản Quyền giáo phận sẽ chỉ thị cho phép một hay vài thừa tác viên ngaọi lệ xứng đáng thay phiên nhau chủ toạ các buổi cử hành Lời Chúa và cho giáo dân rước lễ.
4. Nơi cử hành Lời Chúa và cho rước lễ thông thường được tổ chức ở nhà thờ hoặc nhà nguỵen có cất giữ Ḿnh Thánh Cháu. Tuy nhiên khi có lư do chính đáng vẫn có thể tổ chức ở một nơi khác như pḥng họp, nhà ở, hay những nơi tập trung nhiều người.
5. Dể việc cử hành Lời Chúa và cho rước lễ được diễn ra trang trọng, người ta cần dọn một bàn có phủ khăn, trên bàn sẽ trăi thêm khăn thánh (corporal) và thắp nến sáng. Trong những ngày lễ đặc biệt, nen trang hoàng không gian nơi cử hành phụng vụ sao cho đẹp mắt, tươi vui, hân hoan và trang nhă ; cũng cần tránh cách trang trí rườm rà hay cẩu thả, nhất là cách trang trí làm cản trở việc cử hành phụng vụ hoặc làm phân tâm những người tham dự.
 
2. Nghi thức cho rước lễ
 
§ Nghi thức mở đầu
 
Chủ sự : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen
Néu linh mục hay phó tế chủ sự ngài sẽ cử hành như đầu thánh lễ (với nghi thức sám hối). Nếu thừa tác viên ngoại lệ trao MTC chủ sự, th́ sau khi làm dấu thánh giá sẽ chào như sau :
Anh chị em thân mến, chúng ta hăy chúc tụng Thiên Chúa , Đấng do ḷng nhân hậu mời gọi chúng ta đến tham dự bàn tiệc của Người.
Mọi người đáp : Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Kế đó nghi thức sám hối (như đầu lễ), với lời nguyện mở đầu lấy theo ngày lễ trong lịch phụng vụ.
 
§ Phụng vụ Lời Chúa
 
Giốg như khi cử hành thánh lễ. Lấy các bài đọc, đáp ca, alleluia và Tin Mừng theo ngày lễ ghi trong lịch phụng vụ chung. Nếu Phụng vụ Lời Chúa được cử hành vào ngày Chúa Nhật hay các lễ trọng, sẽ đọc kinh Tin Kính. Nên soạn các lời nguyện chung cho các buổi cử hành có đông giáo dân tham dự.
 
§ Rước lễ
 
Đọc lời nguyện chung xong, vị chủ sự đặt MTC trên khăn thánh của bàn thờ, cúi đầu sâu thờ lạy. Kế đó cộng đoàn có thể hát một thánh vịnh hoặc đọc một kinh tôn thờ Thánh Thể (CN 45/2), rồi vị chủ sự mời gọi như sau :
 
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng :
Mọi người : Lạy Cha……
Chủ sự : Anh chị em hăy chúc b́nh an cho nhau.
Mọi người trao b́nh an bằng cách cúi đầu. Chủ sự cầm MTC và mời gọi :
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa .
Mọi người : Lạy Chúa, con chẳng đáng……
 
Rước lễ xong vị chủ sự cất MTC c̣n lại và tráng chén nếu cần. Sau đó hát một thánh vịnh tạ ơn và vị chủ sự sẽ kết thúc bằng lời nguyện hiệp lễ theo ngày phụng vụ. Nếu cần thông báo ǵ sẽ nói sau lời nguyện nầy.
 
§ Nghi thức kết thúc
 
Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế ngài sẽ chào, ban phép lành và kết thúc như trong thánh lễ. Nếu chủ sự là thừa tác viên ngoại thường, vị nầy sẽ nói như sau :
 
Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
 
Mọi người : Amen.
Chủ sự kết thúc : Chúc anh chị em ra về b́nh an.
Mọi người : Tạ ơn Chúa.
 
Có thể hát một bài ca tạ ơn để kết thúc.